Laget treningsdagbøker

Jeg har nå laget 3 treningsdagbøker, for hhv. Egil, Glenn og Roar. Disse dagbøkene blir oppdatert av de respektive eierene, og gjøres dynamisk. For de interesserte; det gjøres via iFrame kombinert med en page block i Blocks 2.0, som kjøres via RapidWeaver. Ganz nize -- få deg, Mac, du også! ;-)
Comments
Neste side